Roadmap

Nasz zespół IT ma duże doświadczenie w skalowalnych rozwiązaniach chmurowych, jak i w efektywnych metodach zarządzania zespołem. By stworzyć aplikację, z powodzeniem korzystamy z najnowszysch IT narzędzi i metodologii, takich jak: Kanban, CI/CD, Serverless itp

marzec 2022 r. Gotowe

Uruchomienie

 • Udało się uruchomić i sprzedać pierwszą kolekcję Genesis NFT na OpenSea
 • Udało się uruchomić i sprzedać pierwszą kolekcję Genesis NFT na Binance NFT
 • Osiągnął 30d i 7d Top 1 Creator Ranking na Binance NFT Marketplace
 • Zgromadził 12 doświadczonych członków zespołu IT i marketingu, 3 doradców z dużym doświadczeniem w projektach Blockchain
 • Discord aktywna społeczność 20+, Telegram społeczność 30+
 • Aplikacja na iOS w połowie etapu rozwoju
 • Aplikacja na Androida w początkowej fazie rozwoju
 • Smart kontrakty dla NFT & Tokenów w średniej fazie rozwoju
 • Zatwierdził mechanikę gry i rozgrywkę oraz rozpoczął rozwój
 • Backendowa mikrousługa do interakcji Smart Contract w środku etapu rozwoju. Skalowalna w chmurze infrastruktura gotowa do użycia
 • Osiągnięta rozpoznawalność marki przez influencerów i ambasadorów
 • Wczesni inwestorzy i adoptujący zaangażowali się w projekt w ramach rundy prywatnej

Koniec maja 2022 r. Gotowe

Etap 1

 • Nowo zaktualizowany Whitepaper
 • Zupełnie nowa strona internetowa
 • Dokończyć rozgrywkę i logikę gry
 • 25 maja - Publiczna sprzedaż kolejnej kolekcji Genesis NFT, wyprzedana.
 • 19 maja - 25,000 USDT Airdrop
 • Globalna kampania marketingowa
 • Współpraca z ambasadorami i influencerami
 • Opracowanie panelu administracyjnego dla przyszłej mintu NFT i sprzedaży tokenów w ramach rundy prywatnej
 • Runda zalążkowa zamknięta

Koniec czerwca 2022 r. Gotowe

Etap 2

 • 15 czerwca - udostępnienie pulpitu użytkownika dla sprzedaży prywatnej
 • 25 czerwca - początek trwającej 3 tygodnie Prywatnej Sprzedaży tokenów IGU
 • Rozwijanie i testowanie modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na dużych zbiorach danych

Koniec lipca 202 r.2 Gotowe

Etap 3

 • Prywatna runda zakończona
 • Dalszy rozwój aplikacji, unowocześnienie wyglądu, ulepszenie modeli AI

Koniec sierpnia 2022 r. Gotowe

Etap 4

 • Rozwój aplikacji
 • Darmowa Whitelista Mintu NFT
 • Zamknięte testy alfa gry

Koniec września 2022 r. W trakcie realizacji

Etap 5

 • Zamknięte beta testy i start otwartej publicznej bety
 • Publiczna runda na Launchpadach
 • Zdarzenie generowania tokena

Koniec października 2022 r. W trakcie realizacji

Etap 6

 • Ulepszenie tokenomiki gier dla długotrwałego działania ekosystemu aplikacji
 • Pełna integracja sztucznej inteligencji z technologią blockchain
 • Aplikacja na iOS jest dostępna do pobrania w AppStore
 • Aplikacja na Androida jest dostępna do pobrania w Google Play

Koniec roku W trakcie realizacji

Etap 7

 • Globalny marketing skierowany do użytkowników Web 2
 • Współpraca z największymi organizacjami charytatywnymi, takimi jak World Wide Fund for Nature
 • Ulepszenia w technologii AI
 • Współpraca z międzynarodowymi gwiazdami i firmami

2023 W trakcie realizacji

Etap 8

 • Łączny zasięg 1M użytkowników
 • Notowania na wszystkich giełdach Tier-1
 • Połącz Blockchain z realnym światem. Gamify pomaga zwierzętom i przybliża problem świadomości zwierząt masom.
 • Zmień model nagradzania i zrównoważ zrównoważenie ekonomiczne w grze
 • Stworzyć wiodącą gamifikowaną platformę społecznościową, która łączy użytkowników poprzez media społecznościowe i blockchain

Kluczowe kroki milowe IT

Aplikacja iOS

 • 72%

Aplkacja Android

 • 51%

Smart kontrakt

 • 100%

Logika gry

 • 85%

Backend

 • 84%

Infrastruktura w chmurze

 • 100%